Rozwijasz nowy pomysł na biznes. Np. zastanawiasz się czy założyć sklep internetowy.

Podejmujesz trudną rodzinną decyzję. Np. którą szkołę wybrać dla swojego dziecka.

Jeśli chciał(a)byś się dobrze przyjrzeć wyzwaniu i go przeanalizować, polecamy Ci sprawdzoną i prostą metodę.

 

6 myślowych kapeluszy De Bono*

 

to technika, którą możesz wykorzystać zarówno pracując w grupie, jak i samodzielnie.

Metoda 6 kapeluszy polega na skupianiu się na jednym tylko rodzaju myślenia w danej chwili.

6 myślowych kapeluszy to 6 kapeluszy w różnych kolorach. Każdy kolor odpowiada jednemu typowi myślenia. Ich zadaniem jest pomóc nam podjąć dobre decyzje.  Dzięki metodzie 6 kapeluszy sterujemy naszym procesem myślowym. Nie pozwalamy, aby w chaosie umknęły nam ważne informacje lub odczucia.

Zamiast starać się myśleć o wszystkim naraz – „wkładamy na głowę tylko jeden kapelusz”. Możemy sobie wyobrazić, że zakładany je na głowę lub naprawdę je włożyć:)

 

KAPELUSZ BIAŁY: Fakty, liczby, dane, informacje. Co wiemy? Jakie dane musimy zdobyć?

Biały kapelusz to neutralna informacja. Żadnych propozycji i żadnych argumentów. W tym sposobie myślenia koncentrujesz się wyłącznie na danych, jakie masz do dyspozycji.

Ile kosztuje prowadzenie sklepu internetowego? 

Ile kilometrów jest do każdej ze szkół, które bierzesz pod uwagę? 

 

KAPELUSZ CZERWONY: Emocje, odczucia, przeczucia, intuicja. Co odczuwamy w związku z tą sprawą, gdy o niej myślimy?

Czerwony kapelusz umożliwia przedstawienie swoich przeczuć i podszeptów bez konieczności usprawiedliwiania ich czy uzasadniania.

Jak czujesz, czy internetowy biznes jest dla Ciebie?

Która ze szkół zrobiła na Tobie bardziej przyjazne wrażenie?

 

KAPELUSZ CZARNY: Ostrożność, ocena prawdziwości, weryfikacja faktów. Czy to będzie funkcjonować? Czy to będzie bezpieczne? Czy to jest możliwe?

Czarny kapelusz chroni nas przed popełnianiem błędów. Zajmuje się prawdziwością i realnością. Reprezentuje myślenie krytyczne.

Ile czasu stracę, jeśli sklep nie wypali?

Co zrobię, gdy spadnie śnieg i zaczną się trudności z dojazdem do szkoły?

 

KAPELUSZ ŻÓŁTY: Korzyści, zalety, zyski, oszczędności. Dlaczego to warto zrobić? Dlaczego to się będzie opłacać?

Żółty kapelusz to kapelusz pełen nadziei, ale dobrze umotywowanych.

Jakie będą korzyści ? Dlaczego to może się udać ?

Myślenie w żółtym kapeluszu pomaga uniknąć sytuacji, w której na podstawie odczuć lub z obawy przez porażką zrezygnujesz z wartościowego rozwiązania.

Ile mogę zarobić po roku prowadzenia sklepu internetowego?

Czego ciekawego nauczy się moje dziecko w tej szkole?

 

KAPELUSZ ZIELONY: Badanie możliwości, poszukiwanie, sugestie, innowacje. Rozwiązania alternatywne. Czy można to zrobić w inny sposób? Czy mamy jakieś inne pomysły?

Zielony kapelusz wkładamy po to, by myśleć twórczo. Na tym etapie wychodzimy z pomysłami i propozycjami.

A jeśli nie sklep internetowy, to jak inaczej mogę sprzedawać swoje pomysły?

A może edukacja domowa zamiast szkoły? 

 

KAPELUSZ NIEBIESKI: Kontrola i sterowanie procesem myślenia. Podsumowanie. Dokąd doszliśmy? Jaki powinien być następny krok? Plan rozwiązywania problemu.

OK, skoro wygląda na to, że sklep internetowy jest warty tego, by w niego zainwestować, to kogo powinno się teraz poprosić o pomoc lub zatrudnić?

Jedna ze szkół wygląda bardziej obiecująco od drugiej. Może czas pojechać do niej z dzieckiem i mu ją pokazać?

 

Technika 6 kapeluszy nie tylko daje większą odwagę do wyrażania swoich myśli, ale zmusza też do szerszego spojrzenia na każde zagadnienie. Prosząc kogoś o myślenie w zielonym kapeluszu, wymagasz od niego nowych pomysłów. Oczekując od siebie lub zespołu myślenia czarnego kapelusza, prosisz o rzetelną ocenę koncepcji.

Po takiej analizie to już można tylko powiedzieć

CHAPEAU BAS!  I do dzieła!

 

* Edward de Bono to światowy autorytet w nauczaniu myślenia twórczego oraz twórca koncepcji myślenia równoległego (lateralnego).  Prowadził odczyty i wykłady w 57. krajach świata, był wykładowcą m.in. na HarvardzieUniwersytecie Londyńskim, uniwersytetach w Cambridge i Oxfordzie. Upowszechniane przez niego metody są stosowane przez potężne międzynarodowe korporacje takie jak NTTExxonShellDuPontIBM.

 

Ania & Maja

 

P.S. Zdjęcia eleganckich pań i ich kapeluszy pochodzą z Advanced Style. Warto tam zajrzeć:)