Metoda SCAMPER przydała nam się podczas tworzenia KREATYWNIKA 2015. Jest ona bardzo pomocna przy rozwijaniu innowacyjnych pomysłów/projektów.

 

Metoda SCAMPER zakłada, że każda nowość to modyfikacja tego co już istnieje, poprzez dopasowanie do określonych potrzeb i oczekiwań. Zmian dokonuje się według listy pytań, badającej możliwości  modyfikacji.

Metoda powstała w połowie XX wieku za sprawą Boba Eberle.

Kreatywnik IMOMO 2015 KW (24)

 

Nazwa to akronim od słów, do których można przyporządkować różne pytania:

#Jakie zadać pytania ?

S (ang. Substitute) – Zastąp

Co możemy zastąpić? Jak możemy zastąpić? Czy istnieją substytuty Twojego pomysłu?  Czym możemy zastąpić? Czy możemy zmienić kształt, kolor, materiał, nazwę? Wymienić zaangażowane osoby?

C (ang. Combine) – Połącz

Co możemy połączyć? Z czym możemy połączyć? Co należało by połączyć żeby zmaksymalizować ilość użytkowników? Jakie talenty i zasoby można połączyć? Może nawiązać współpracę lub zaangażować inne osoby? Co się stanie jeśli połączysz ze sobą pomysły ?

A (ang. Adapt) – Dostosuj

Czy w przeszłości istniały rzeczy/projekty podobne do tego, nad którym pracujemy? Co moglibyśmy skopiować? Kogo moglibyśmy naśladować?  Komu chcielibyśmy dorównać? Jakie inne pomysły możemy wykorzystać?

M (ang. Magnify) – Powiększ

Co można powiększyć? Co należałoby podkreślić lub wzmocnić? Czy można coś zrobić dłuższe, szersze lub wyższe? Może zduplikować? Zwiększyć wartość?

P (ang. Put to Another Use) – Wykorzystaj do innych celów

Jak inaczej można coś wykorzystać? W jaki sposób można tego użyć? Czy mogą z tego korzystać osoby spoza grupy docelowej? Jak wykorzysta to dziecko lub osoba starsza?

E (ang. Eliminate) – Wyeliminuj

Jak można coś uprościć? Co możemy wyeliminować? Czego powinno być mniej? Może podzielić coś na mniejsze części/etapy? Co by się stało gdyby opuścić jakiś etap? Co nie jest potrzebne? Co można zmniejszyć?

R (ang. Reverse) – Odwróć

Czy można zmienić kolejność? Zastosować inny układ? Co można przełożyć? Zmienić negatywne na pozytywne? Odwrócić? Zastosować odbicie lustrzane? A może zrobić coś dokładnie przeciwnego do zamierzonego?

Kreatywnik IMOMO 2015 KW (16)

 

Jak stosować metodę ?

To tylko przykład kilku pytań, które możesz wykorzystać. Można stosować metodę na różne sposoby.

1# Przechodzić do kolejnych obszarów starając się maksymalnie każdy wykorzystać, aż do stanu “JUŻ NIC WIĘCEJ NIE WYMYŚLĘ”

2#  Działać „POD PRESJĄ CZASU” . Ustawić sobie czas na wymyślenie odpowiedzi na dane pytanie i przechodzić po upływie do kolejnego.

3# BIEG PRZEZ PYTANIA. Na każde pytanie wymyślać 1 odpowiedź. Po skończeniu pierwszej rundy zacząć kolejną.

Nie bój się eksperymentować. Wymyślać również pomysły OD CZAPY! To również prowadzi do twórczych rozwiązań.

Jeżeli pracujesz w szkole, przedszkolu koniecznie sięgnij w pracy z dziećmi  do tej metody.

 

Kreatywnik IMOMO 2015 KW (23)

Kreatywnik IMOMO 2015 KW (21)

 

Ania